Kezdőlap / Licitek

Licitek

ONLINE LICITFELHÍVÁS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. online licit útján kívánja értékesíteni az alábbi táblázatban szereplő ingatlanokat. Az albetétek külön nem vásárolhatóak meg.

A licitáltatás online licit formájában valósul meg a T-Systems Marketline Online Aukciós rendszere segítségével. Az online licit megtartásához előzetes regisztráció (név, e-mail cím) és ingatlanonként minimum két fő licitálása szükséges. Az online licitre regisztráló a regisztráció során megismeri és elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer felhasználói kézikönyvét és adatkezelési tájékoztatását, az aukciós rendszert a résztvevő saját felelősségére használja.

A liciten történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó vételár 10%-ának megfelelő összeget ajánlattételi biztosíték jogcímén átutalja a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.  K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-00028092-00000007 számú számlájára. Az utalás közleményébe szükséges feltüntetni az ingatlan címét és azt, hogy LICIT. Az átutalt ajánlattételi biztosíték a nyertes részére a vételár összegébe kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül.). A nyertesnek az eredményhirdetéstől számítva 30 napon belül adásvételi szerződést kell kötnie a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel.  Az ajánlattételi biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll, az ajánlati kötöttség idején ajánlatát visszavonja, nem tartja fenn, a szerződést felhívás ellenére nem köti meg.

A liciten történő részvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel szemben semmilyen jogcímen tartozása, valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a lent olvasható elérhetőségek valamelyikére az ajánlattételi biztosíték megfizetésének határidejéig megküldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban).

Ha jelentkezne a licitre, illetve az ingatlan megtekintésével kapcsolatban keresse a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársát az alábbi elérhetőségen:

  • Englóner Ákos +36 30 901 0321 engloner.akos@pvh.hu

Kiíró a licitre kerülő ingatlanok rendelkezésre álló további adatait – ideértve az ingatlanokról készített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan elérhető további helyeken teszi közzé: ingatlanok.pvh.hu, ingatlan.com.

Szerződéskötéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhető felvilágosítás:

  • dr. Réger Janka + 36 30 299 3643 reger.janka@pvh.hu  

Kiíró fenntartja a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

LICITFELHÍVÁS INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA

DIANA TÉRI PIAC BÉRELHETŐ ÜZLETEK

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. licit útján kívánja bérbe adni az alábbi táblázatban szereplő üzleteket az új Diana téri piacon:

A liciteljárás módja

A liciteljárás az egyszeri igénybe vételi díjra folyik, a legmagasabb ajánlatot tevővel a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. előbérleti szerződést köt legkésőbb 2023. november 28. illetve 29. (kedd, szerda) napjáig. A Diana téri piac TOP-6.1.3-15-PC1-2021-000003 számú pályázatból történő rekonstrukciója eredményeként a megvalósítást (azaz az új Diana téri piac) műszaki átvételét követő 30 napon belül egymással bérleti szerződést kötnek.

A liciteljáráson történő részvétel feltételei

A részvétel feltétele, hogy

1. a jelentkező 500.000 Ft, azaz ötszázezer Forint ajánlattételi biztosítékot átutalja a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402427-00028092-00000007 számú számlájára. Az utalás közleményébe szükséges az ingatlan alaprajzi azonosító számának és lehetőség szerint a licitáló nevének megjelölése (amennyiben nem a licitáló nevén van a bankszámlaszám, melyről az utalás érkezik).

Az átutalt ajánlattételi biztosíték a nyertes részére az általa megfizetendő egyszeri igénybevételi díjba kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlattételi biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll, az ajánlati kötöttség idején ajánlatát visszavonja, nem tartja fenn, a szerződést felhívás ellenére nem köti meg.

A nyertesnek az eredményhirdetéstől számítva 8 napon belül előbérleti szerződést kell kötnie a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel. 

2. A liciteljáráson történő részvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel szemben semmilyen jogcímen tartozása.

A liciteljáráson való részvétel további feltétele pécsi székhelyű gazdasági társaság licitáló esetén a liciteljárás során átadja PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása, illetve gazdasági társaság szervezet (a részvétel napján) szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy nemleges adóigazolás csatolása szükséges.

3. Az ajánlattételi biztosíték megfizetését igazoló dokumentumot a szokodi.szilvia@pvh.hu email címre megküldi. A tárgymezőbe kérjük, írja be az üzlet számát.

4. A liciteljáráson való részvétel további feltétele az alábbi dokumentumok helyszínen történő bemutatása:

személy azonosítására szolgáló okirat,

  • aláírási címpéldány (nem természetes személy licitáló esetén),
  • közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (amennyiben a licitáló nem saját nevében jár el).

5. A liciteljáráson legmagasabb ajánlatot tevő, az általa megajánlott egyszeri igénybevételi díjnak az ajánlattételi biztosíték jogcímen átutalt összeggel csökkentet részét az előbérleti szerződés mindkét fél általi aláírását követően köteles megfizetni a Bérbeadó számlája alapján, legalább 8 banki napos fizetési határidővel.

6. A licitáló hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a liciteljárással kapcsolatban a tudomására jutott személyes adatokat kezelje.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a licit eljárást és felhívást módosítsa, visszavonja, az eljárás bármely szakában indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Letölthető dokumentumok:

Az üzletek helyét jelző vázlatos alaprajz

Műszaki tartalom

Előbérleti szerződés minta

ONLINE LICIT FELHÍVÁS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. online licit útján kívánja értékesíteni az alábbi táblázatban szereplő ingatlanokat.

A licitáltatás online árverés formájában valósul meg a T-Systems Marketline Online Aukciós rendszere segítségével. Az online licit megtartásához előzetes regisztráció (név, e-mail cím) és ingatlanonként minimum két fő licitálása szükséges. Az online licitre regisztráló a regisztráció során megismeri és elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer felhasználói kézikönyvét és adatkezelési tájékoztatását, az aukciós rendszert a résztvevő saját felelősségére használja.

A liciten történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó vételár 10%-ának megfelelő összeget ajánlattételi biztosíték jogcímén átutalja a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.  K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-00028092-00000007 számú számlájára. Az utalás közleményébe szükséges feltüntetni az ingatlan címét és a licit tényét. Az átutalt ajánlattételi biztosíték a nyertes részére a vételár összegébe kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. A nyertesnek az eredményhirdetéstől számítva 30 napon belül adásvételi szerződést kell kötnie a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel. Az ajánlattételi biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll, az ajánlati kötöttség idején ajánlatát visszavonja, nem tartja fenn, a szerződést felhívás ellenére nem köti meg.

A liciten történő részvétel további feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel szemben semmilyen jogcímen tartozása, valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a lent olvasható elérhetőségek valamelyikére az ajánlattételi biztosíték megfizetésének határidejéig megküldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban).

Ha jelentkezne a licitre, illetve az ingatlan megtekintésével kapcsolatban keresse a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársát az alábbi elérhetőségen:

Kiíró a licitre kerülő ingatlanok rendelkezésre álló további adatait – ideértve az ingatlanról készített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan elérhető helyeken teszi közzé: ingatlanok.pvh.hu, pvh.hu, ingatlan.com.

Szerződéskötéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhető felvilágosítás:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Böngésszen további eladó és kiadó ingatlanjaink közt az ingatlanok.pvh.hu oldalon.

ONLINE LICITFELHÍVÁS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanokat jelöl ki értékesítésre, melyek a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. és az Önkormányzat honlapján kerülnek közzétételre, valamint az alábbi elérhetőségen:

www.gov.pecs.hu

A honlapokon szereplő ingatlanok ára kizárólag tájékoztató jellegű, mely a 27% áfát nem tartalmazza.  Írásbeli vételi szándék esetén ingatlanforgalmi szakvélemény készül, mely alapján nyilvános liciteljárás keretében kerül értékesítésre az adott ingatlan.  A megvásárlás feltétele továbbá az is, hogy a vevő az ingatlanértékesítés kapcsán felmerülő valamennyi költséget (értékbecslés, telekalakítás, szerződéskötés) vállalni köteles. Az ingatlanok egy részénél az értékesítést megelőzően szükség van a PÉSZ szerinti telekalakításra, így a véglegesen értékesíthető területek nagysága csökkenhet.

Licit Pmjvo20220930 1