Kezdőlap / Licitek

Licitek

ONLINE LICITFELHÍVÁS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. online licit útján kívánja értékesíteni az alábbi táblázatban szereplő ingatlanokat.

Tablazat Uj 0313 1

A licitáltatás online licit formájában valósul meg a T-Systems Marketline Online Aukciós rendszere segítségével. Az online licit megtartásához előzetes regisztráció (név, e-mail cím) és ingatlanonként minimum két fő licitálása szükséges. Az online licitre regisztráló a regisztráció során megismeri és elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer felhasználói kézikönyvét és adatkezelési tájékoztatását, az aukciós rendszert a résztvevő saját felelősségére használja.

A liciten történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó vételár 10%-ának megfelelő összeget ajánlattételi biztosíték jogcímén átutalja a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-00028092-00000007 számú számlájára. Az utalás közleményébe szükséges feltüntetni az ingatlan címét és azt, hogy LICIT. Az átutalt ajánlattételi biztosíték a nyertes részére a vételár összegébe kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlattételi biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll, az ajánlati kötöttség idején ajánlatát visszavonja, nem tartja fenn, a szerződést felhívás ellenére nem köti meg.

A liciten történő részvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel szemben semmilyen jogcímen tartozása, valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a lent olvasható elérhetőségek valamelyikére az ajánlattételi biztosíték megfizetésének határidejéig megküldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban).

Ha jelentkezne a licitre, illetve az ingatlan megtekintésével kapcsolatban keresse a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársát az alábbi elérhetőségen:

  • Englóner Ákos +36 30 901 0321 engloner.akos@pvh.hu

Kiíró a licitre kerülő ingatlanok rendelkezésre álló további adatait – ideértve az ingatlanokról készített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan elérhető további helyeken teszi közzé: ingatlanok.pvh.hu,.ingatlan.com.

Szerződéskötéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhető felvilágosítás:

  • dr. Réger Janka + 36 30 299 3643 reger.janka@pvh.hu

Kiíró fenntartja a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

ONLINE LICITFELHÍVÁS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanokat jelöl ki értékesítésre, melyek a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. és az Önkormányzat honlapján kerülnek közzétételre, valamint az alábbi elérhetőségen:

www.gov.pecs.hu

A honlapokon szereplő ingatlanok ára kizárólag tájékoztató jellegű, mely a 27% áfát nem tartalmazza.  Írásbeli vételi szándék esetén ingatlanforgalmi szakvélemény készül, mely alapján nyilvános liciteljárás keretében kerül értékesítésre az adott ingatlan.  A megvásárlás feltétele továbbá az is, hogy a vevő az ingatlanértékesítés kapcsán felmerülő valamennyi költséget (értékbecslés, telekalakítás, szerződéskötés) vállalni köteles. Az ingatlanok egy részénél az értékesítést megelőzően szükség van a PÉSZ szerinti telekalakításra, így a véglegesen értékesíthető területek nagysága csökkenhet.

Licit Pmjvo20220930 1