Kezdőlap / Licitek

Licitek

ONLINE LICITFELHÍVÁS

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján kívánja 2+3 évre bérbe adni Pécs, 3469 helyrajzi számú Steinmetz kapitány téren kialakításra kerülő összesen 23 m2 nagyságú pavilon helyiségeket a hozzátartozó teraszrésszel 55.800,- forint/hó + ÁFA bérleti díj induló licitáron.

A bérlő a bérleti díjon felül a helyiségek a használat céljának történő kialakításával kapcsolatos, valamint a bérbeadás érdekében és során felmerülő költségeket, vállalni köteles. A helyiségek a liciten résztvevők között a legmagasabb bérleti díjat ajánló személy részére kerül bérbeadásra. A pavilonokban végzett tevékenységnek folyamatosnak kell lenni, a nyitvatartás nem lehet szezonális. A teraszrésszel kapcsolatos bármilyen építési tevékenység végzése a Városi Főépítészet engedélyéhez kötött. A birtokbaadás várható ideje: 2024. május 15.

A licitáltatás online formában valósul meg a T-Systems Marketline Online Aukciós rendszere segítségével. Az online licit megtartásához előzetes regisztráció (név, e-mail cím) és minimum két fő licitálása szükséges. Az online licitre regisztráló a regisztráció során megismeri és elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer felhasználói kézikönyvét és adatkezelési tájékoztatását, az aukciós rendszert a résztvevő saját felelősségére használja.

A liciten történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló egy havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget ajánlati biztosíték jogcímén átutalja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-00000330 számú költségvetési elszámolási számlájára. Az utalás közleményében szükséges a liciten résztvevő nevének és az ingatlan megnevezésének megjelölése. Az átutalt ajánlati biztosíték a nyertes részére az a kaució összegébe kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll, az ajánlati kötöttség idején ajánlatát visszavonja, nem tartja fenn, a szerződést felhívás ellenére nem köti meg. Az ajánlati kötöttség időtartama: az az eredményhirdetéstől számított 60 nap.

Az online licitre történő jelentkezés határideje az ajánlati biztosíték megfizetésével: 2024. április 22.

A liciten történő részvétel további feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn PMJV Önkormányzatával szemben semmilyen jogcímen tartozása, valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a lent olvasható elérhetőségek valamelyikére az ajánlati biztosíték megfizetésének határidejéig megküldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban).

Az ingatlan alaprajzok megtekintése: előzetesen egyeztett időpontban. Tel.: 72/534-003.

Az ingatlannal kapcsolatban részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében, a 72/534-003, telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen is kérhető.

Licit időpontja: 2024. április 24. 10.00-11.00 óra

Licitlépcső mértéke: 10.000,- Ft

Kiíró a licitre kerülő ingatlan rendelkezésre álló adatait a világhálón folyamatosan elérhető helyeken teszi közzé: gov.pecs.hu, ingatlanok.pvh.hu, pvh.hu, ingatlan.com.

Ha jelentkezne a licitre, keresse a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársát az alábbi elérhetőségeken: Englóner Ákos +36 30 901 0321 engloner.akos@pvh.hu

Szerződéskötéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhető felvilágosítás: – dr. Réger Janka + 36 30 299 3643 reger.janka@pvh.hu

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

ONLINE LICITFELHÍVÁS

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján kívánja 2+3 évre bérbe adni a Pécs, 20840/6 helyrajzi számú Diána téren kialakításra kerülő összesen 31 m2 nagyságú pavilon helyiséget 70.200,- forint/hó + ÁFA bérleti díj induló licitáron.

A bérlő a bérleti díjon felül a helyiség a használat céljának történő kialakításával kapcsolatos, valamint a bérbeadás érdekében és során felmerülő költségeket, vállalni köteles. A helyiség a liciten résztvevők között a legmagasabb bérleti díjat ajánló személy részére kerül bérbeadásra. A pavilonban végzett tevékenységnek folyamatosnak kell lenni, a nyitvatartás nem lehet szezonális. A birtokbaadás várható ideje: 2024. május 15.

A licitáltatás online formában valósul meg a T-Systems Marketline Online Aukciós rendszere segítségével. Az online licit megtartásához előzetes regisztráció (név, e-mail cím) és minimum két fő licitálása szükséges. Az online licitre regisztráló a regisztráció során megismeri és elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer felhasználói kézikönyvét és adatkezelési tájékoztatását, az aukciós rendszert a résztvevő saját felelősségére használja.

A liciten történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a egy havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget ajánlati biztosíték jogcímén átutalja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-00000330 számú költségvetési elszámolási számlájára. Az utalás közleményében szükséges a liciten résztvevő nevének és az ingatlan megnevezésének megjelölése. Az átutalt ajánlati biztosíték a nyertes részére az kaució összegébe kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll, az ajánlati kötöttség idején ajánlatát visszavonja, nem tartja fenn, a szerződést felhívás ellenére nem köti meg. Az ajánlati kötöttség időtartama: az eredményhirdetéstől 60 nap.

Az online licitre történő jelentkezés határideje az ajánlati biztosíték megfizetésével: 2024. április 22.

A liciten történő részvétel további feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn PMJV Önkormányzatával szemben semmilyen jogcímen tartozása, valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a lent olvasható elérhetőségek valamelyikére az ajánlati biztosíték megfizetésének határidejéig megküldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban).

Az ingatlan alaprajzok megtekintése: előzetesen egyeztett időpontban. Tel.: 72/534-003.

Az ingatlannal kapcsolatban részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében, a 72/534-003, telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen is kérhető.

Licit időpontja: 2024. április 24. 11.00-12.00. óra

Licitlépcső mértéke: 10.000,- Ft

Kiíró a licitre kerülő ingatlan rendelkezésre álló adatait a világhálón folyamatosan elérhető helyeken teszi közzé: gov.pecs.hu, ingatlanok.pvh.hu, pvh.hu, ingatlan.com.

Ha jelentkezne a licitre, keresse a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársát az alábbi elérhetőségeken: – Englóner Ákos +36 30 901 0321 engloner.akos@pvh.hu

Szerződéskötéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhető felvilágosítás: – dr. Réger Janka + 36 30 299 3643 reger.janka@pvh.hu

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

ONLINE LICITFELHÍVÁS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. online licit útján kívánja értékesíteni az alábbi táblázatban szereplő ingatlanokat. Az albetétek külön nem vásárolhatóak meg.

A licitáltatás online licit formájában valósul meg a T-Systems Marketline Online Aukciós rendszere segítségével. Az online licit megtartásához előzetes regisztráció (név, e-mail cím) és ingatlanonként minimum két fő licitálása szükséges. Az online licitre regisztráló a regisztráció során megismeri és elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer felhasználói kézikönyvét és adatkezelési tájékoztatását, az aukciós rendszert a résztvevő saját felelősségére használja.

A liciten történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó vételár 10%-ának megfelelő összeget ajánlattételi biztosíték jogcímén átutalja a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.  K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-00028092-00000007 számú számlájára. Az utalás közleményébe szükséges feltüntetni az ingatlan címét és azt, hogy LICIT. Az átutalt ajánlattételi biztosíték a nyertes részére a vételár összegébe kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül.). A nyertesnek az eredményhirdetéstől számítva 30 napon belül adásvételi szerződést kell kötnie a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel.  Az ajánlattételi biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll, az ajánlati kötöttség idején ajánlatát visszavonja, nem tartja fenn, a szerződést felhívás ellenére nem köti meg.

A liciten történő részvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel szemben semmilyen jogcímen tartozása, valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a lent olvasható elérhetőségek valamelyikére az ajánlattételi biztosíték megfizetésének határidejéig megküldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban).

Ha jelentkezne a licitre, illetve az ingatlan megtekintésével kapcsolatban keresse a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársát az alábbi elérhetőségen:

  • Englóner Ákos +36 30 901 0321 engloner.akos@pvh.hu

Kiíró a licitre kerülő ingatlanok rendelkezésre álló további adatait – ideértve az ingatlanokról készített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan elérhető további helyeken teszi közzé: ingatlanok.pvh.hu, ingatlan.com.

Szerződéskötéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhető felvilágosítás:

  • dr. Réger Janka + 36 30 299 3643 reger.janka@pvh.hu  

Kiíró fenntartja a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

ONLINE LICIT FELHÍVÁS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. online licit útján kívánja értékesíteni az alábbi táblázatban szereplő ingatlanokat.

A licitáltatás online árverés formájában valósul meg a T-Systems Marketline Online Aukciós rendszere segítségével. Az online licit megtartásához előzetes regisztráció (név, e-mail cím) és ingatlanonként minimum két fő licitálása szükséges. Az online licitre regisztráló a regisztráció során megismeri és elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer felhasználói kézikönyvét és adatkezelési tájékoztatását, az aukciós rendszert a résztvevő saját felelősségére használja.

A liciten történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó vételár 10%-ának megfelelő összeget ajánlattételi biztosíték jogcímén átutalja a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.  K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-00028092-00000007 számú számlájára. Az utalás közleményébe szükséges feltüntetni az ingatlan címét és a licit tényét. Az átutalt ajánlattételi biztosíték a nyertes részére a vételár összegébe kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. A nyertesnek az eredményhirdetéstől számítva 30 napon belül adásvételi szerződést kell kötnie a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel. Az ajánlattételi biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll, az ajánlati kötöttség idején ajánlatát visszavonja, nem tartja fenn, a szerződést felhívás ellenére nem köti meg.

A liciten történő részvétel további feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel szemben semmilyen jogcímen tartozása, valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a lent olvasható elérhetőségek valamelyikére az ajánlattételi biztosíték megfizetésének határidejéig megküldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban).

Ha jelentkezne a licitre, illetve az ingatlan megtekintésével kapcsolatban keresse a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársát az alábbi elérhetőségen:

Kiíró a licitre kerülő ingatlanok rendelkezésre álló további adatait – ideértve az ingatlanról készített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan elérhető helyeken teszi közzé: ingatlanok.pvh.hu, pvh.hu, ingatlan.com.

Szerződéskötéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhető felvilágosítás:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Böngésszen további eladó és kiadó ingatlanjaink közt az ingatlanok.pvh.hu oldalon.